Menu

Χαρακτηριστικά

More
Επικοινωνία: 210-9345586
Greek English   
  

Χαρακτηριστικά

Φιλικότητα, απλότητα και απίστευτη ευελιξία κατά την εκτέλεση των ενεργειών, την διεκπεραίωση των διαδικασιών, την αναζήτηση και ανεύρεση πληροφοριών, την ομαδοποίηση των πληροφοριών, την τμηματοποίηση των δεδομένων και την παραγωγή ειδικών και στατιστικών αναφορών για τη λήψη αποφάσεων.

Μοναδικά Χαρακτηριστικά


Πολύ-γλωσσικό

Λειτουργεί σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυμεί ο κάθε πελάτης αλλά και ο κάθε χρήστης της εφαρμογής.

Πολύ-γεωγραφικό

 Καταχώρηση της γεωγραφικής δομής οποιαδήποτε χώρας. Καθορισμός Περιοχών Δράσης. Διαχείριση & Ανάθεση γεωγραφικών περιοχών σε Πωλητές και  σε Τεχνικούς.

Φιλικότητα και υψηλή αισθητική.  
Σύγχρονος τρόπος πλοήγησης με μοναδικό user interface για γρήγορη εκμάθηση.

Προσαρμοστικότητα (Customization)
Ευέλικτη προσαρμογή στις ανάγκες σας με άμεση καταχώρηση των «τιμών» που μας εξυπηρετούν και είναι αναγκαίες.

Modular
Ευελιξία στην ανάπτυξη  επιμέρους ενοτήτων (Modules) βάσει των αναγκών του πελάτη.

Εταιρική Δομή
Διαχείριση και ανάπτυξη της Δομής/Ιεραρχίας της Εταιρείας. Υποκαταστήματα, Τμήματα, Διευθύνσεις, Υπο-διευθύνσεις, Θέσεις Στελεχών.

Διαχείριση Προσωπικού (Personnel Management)
Πλήρης καταγραφή Ιστορικού και καθορισμός αρμοδιοτήτων. Έλεγχος αδειών. Διαχείριση αιτήσεων αδειών και παρακολούθηση του υπολοίπου των ημερών αδείας. Αποδοχή/Απόρριψη βάσει ελέγχου του χρονικού διαστήματος.

Συγχώνευση εγγράφων (Document Merge)
Δημιουργία Προτύπων (templates) με απλό και ευέλικτο τρόπο. Microsoft Word και Html συγχώνευση εγγράφων με όλα τα πεδία των οντοτήτων της εφαρμογής άμεσα διαθέσιμα στο χρήστη

Προβολές (Views/Grids). 
Μοναδική ευελιξία στην πολύ-επίπεδη ομαδοποίηση των δεδομένων, την άμεση αναπροσαρμογή των στηλών εμφάνισης, την ενεργοποίηση φίλτρων αναζήτησης ανά στήλη, την άμεση εκτύπωση κάθε προβολής με τίτλο επιλογής μας.

Εκτυπώσιμες Αναφορές (Report Generator)
Δημιουργία άμεσωνtailor-made αναφορών με την ευελιξία επιλογής πεδίων, ομαδοποίησης των δεδομένων και χρήσης συναρτήσεων.

Import Wizards. 
Εισαγωγή βάσεων δεδομένων (Εταιρειών, Επαφών) από αρχεία Excel, Access, .csv, με άμεση και γρήγορη καταχώρηση στους αντίστοιχους Πίνακες της εφαρμογής.

Σύνθετη Μηχανή αναζήτησης (neon Search Εngine)
Αναζήτηση με συνδυασμό πολλαπλών κριτηρίων για όλες τις οντότητες της εφαρμογής. Αποθήκευση των αποτελεσμάτων σανMarketing List ή/και σαν Προβολή.

Ευέλικτα Ημερολόγια (Calendars)
Ευέλικτα ημερολόγια παρακολούθησης του Προγράμματος των Πωλητών, Των Τεχνικών και των Διαθέσιμων Μέσων/πόρων. Εκτύπωση ατζέντας.

Επίπεδα ασφαλείας (Role Based Security)
Δημιουργία και καθορισμός επιπέδων δικαιωμάτων ανά Τμήμα, Διεύθυνση και ανά χρήστη. Δυνατότητα παραχώρησης δικαιωμάτων σε μεμονωμένους χρήστες.

Computer Telephony Integration (CTI)
Καταγραφή εισερχομένων/εξερχομένων κλήσεων με αναγνώριση των καλούντων. Σύνδεση μόνο με καθορισμένα μοντέλα Τηλεφωνικών κέντρων.

Loyalty Cards
Αναγνώριση μαγνητικών καρτών, σύνδεση με εκπτωτικές λίστες, παρακολούθηση αγορών του κάθε Πελάτη και παραχώρηση εκπτώσεων

Campaigner: 
Μοναδικός Οδηγός για την εκτέλεση και αποστολή μέσω e-mail, fax, SMS, μηνυμάτων/προτύπων σε πολλαπλούς παραλήπτες (target groups). Έλεγχος αποστολής. Εξαίρεση παραληπτών από λίστα χωρίς την αναγκαία διαγραφή τους.

Διασύνδεση (Γέφυρες επικοινωνίας). 
Διασυνδέεται αμφίδρομα με την εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου neon©/e-shop, την Πύλη αυτό-εξυπηρέτησης Πελατών/Συνεργατών (neon/portal) και με το ERP της Εταιρείας σας.

WebForms και Επεκτασιμότητα: 
Αυτόματη συλλογή δεδομένων από Εταιρική Ιστοσελίδα, Παραγγελία από ένα toneon/e-shop (e-commerce application), από καταχώρηση περιστατικού (ticket) Πελάτη. (Capture neon©CRM Data Online)

Τελευταία Έργα

Επικοινωνία

Copyright 2013 by Fortunet Hellas - Powered by Fortunet Hellas Inc. | e-agents technology